"Vracím kapra vodě"

S nástupem nových rybolovných technik, nových nástrah a návnad, lepšího vybavení pro kapraře a bohužel i nehorázným vybíjením ryb a neutěšeným stavem, co se týče podmínek lovu trofejních ryb v ČR, začali mnozí kapraři pociťovat potřebu vzájemné komunikace mezi sebou s cílem dát společně najevo svůj nesouhlas se stavem rybařiny v České republice.

V ČR bylo několik pokusů o založení organizace, která by se zabývala lovem kapra a problematiky s tím související, ale první, kdo to dotáhl až do konce a sezval kapraře na jedno místo a připravil podmínky pro to, aby byla založena funkční organizace, byl pan Vlastimil Vápeník.

Jak šel čas...

  • 20.11.1999 - založení CCČR - byl zvolen jeho první výbor a schváleny stanovy, vytyčeny hlavní oblasti a cíle působnosti
  • Rok 2000 - klub zakládá vlastní klubový časopis s názvem "Carp noviny". Klub začal propagovat své názory a cíle. Jsou vyhlášeny první klubové soutěže.
  • Rok 2001 - výbor nadále bojuje na různých místech o zlepšení podmínek pro kaprařinu, do popředí zájmů vstupuje i jednání o nové revíry. Každoročně se začíná pořádat Valná hromada s doprovodným programem, zajímavými hosty a vyhlášením klubových soutěží.
  • Rok 2002 až současnost - CCČR rozšiřuje své klubové soutěže o tzv. "Carp ligu", jejíž vítězové reprezentují klub na World Carp Classics, IBCC, Stairs2hell,..
carp club čr

Sponzoři

Generální partner

Fishcom.cz

Partneři