Vývoj

Rokem 2000 Carp club prokazuje svou životaschopnost.Zakládá vlastní klubový časopis s názvem "Carp noviny", který v průběhu roku informuje členskou základnu o dění v klubu a o věcech s kaprařinou souvisejících. Klub se začíná prezentovat i na stránkách ostatních rybářských periodik, kde propaguje své názory a cíle. Jsou vyhlášeny klubové soutěže "O nejtěžšího kapra"; "O nejvíce kaprů přes 10kg"; "O nejlepší fotografii" apod. Daří se zajistit chytání na tzv. klubové vodě, Starožďár“ a nákup prvních trofejních kaprů pro tento revír. V roce 2001 výbor nadále bojuje na různých místech o zlepšení podmínek pro kaprařinu, do popředí zájmu vstupují i jednání o nové revíry. Každoročně se začíná pořádat na Seči Valná hromada s doprovodným programem, zajímavými hosty a vyhlášením klubových soutěží. Na rok 2002 Carp club rozšiřuje své klubové soutěže o takzvanou "Carp ligu", jejíž vítězové pojedou reprezentovat klub na MS světa v lovu kaprů a dochází také k rozšíření soutěží již stávajících. Dalším cílem se stává uspořádat soutěž v lovu kaprů se zahraniční účastí a s parametry soutěže běžné ve vyspělé Evropě. Vývoj sdružení si pro lepší funkci žádá i změnu stanov a tak dochází k jejich úpravě dle potřeb klubu. Též je Carp clubu umožněna možnost konzultovat nově vznikající zákon o rybářství.