Historie

S nástupem nových rybolovných technik, novými nástrahami a návnadami, jakož i lepším vybavením rybáře, kapraře a bohužel i nehorázným vybíjením ryb a neutěšeným stavem co se týče podmínek k lovu trofejních ryb v ČR, začali mnozí kapraři pociťovat potřebu vzájemné komunikace mezi sebou, dát společně najevo svůj nesouhlas se stavem rybařiny v ČR a přirozeně si i vzájemně vyměňovat zkušenosti a poznatky. V ČR bylo několik pokusů o založení organizace, která by se zabývala lovem kapra a problematiky s tím související, ale první kdo to dotáhl až do konce, sezval kapraře na jedno místo a připravil podmínky pro to, aby byla založena funkční organizace byl p. Vlastimil Vápeník .Dne 20.11.1999 byla svolána ustavující schůze Carp clubu ČR, na které byl klub oficiálně založen, zvolen jeho první výbor, schváleny stanovy, navrženo logo klubu a vytyčeny hlavní oblasti a cíle působnosti. V tomto roce také byly podniknuty všechny právní úkony nezbytné k registraci sdružení.